TÀI KHOẢN TECHCOMBANK: STK 19033063338016 – LAM THE TONG